LED žarulje


LED žarulje se danas proizvode u svim mogućim varijantama. Klasične žarulje sa žarnim nitima i sa standardnim grlom E27 su još uvijek najčešći izvor svjetla u kućanstvima. Vrlo je jeftina ali je daleko najveći potrošač jer se samo vrlo mali dio električne energije konvertira u svjetlo. Pored toga ima kratak vijek trajanja. Klasična žarulja je tijekom posljednjih godina mijenjana tzv. štednim žaruljama odnosno fluo žaruljama. One imaju veću efikasnost i dulji rok trajanja od žarulja sa žarnim nitima, skuplje su ali su isplativije zbog uštede električne energije. Daleko najveći problem s tzv. štednim žaruljama je njihovo zbrinjavanje, odnosno to što sadrže živu. Živu ubrajamo u najopasnije (neurotoksične) elemente jer se taloži u ljudskom organizmu. Jednom kad dospije u prirodu, u tlu može prijeći u metil živu koja je još 50 puta otrovnija.

Klasična žarulja sa žarnom niti - grlo E27

Klasična žarulja sa žarnom niti – grlo E27

"Štedna" žarulja sa - grlo E27

“Štedna” žarulja sa – grlo E27

LED žarulja - grlo E27

LED žarulja – grlo E27

Sljedeći tehnološki korak su žarulje LED tehnologije koje su još efikasnije i još dugotrajnije. Isplativije su i od štednih žarulja a pogotovo od klasične žarulje sa žarnom niti. Dodatna prednost im je što ne sadrže opasne kemijske elemente, a zbrinjavaju se poput drugog elektroničkog otpada.

Preporučujemo zamjenu klasičnih i fluo žarulja LED tehnologijom:

Zamjena klasične žarulje E27 LED žaruljom E27

Zamjena klasične žarulje E27 LED žaruljom E27

Zamjena "štedne" žarulje E27 LED žaruljom E27

Zamjena “štedne” žarulje E27 LED žaruljom E27